Resum

Josep Mezquita Faucha, de 85 anys, llaurador de Nules, ens conta detalls del treball agrícola en el territori, la troballa de la varietat de la Clemenules i totes les varietats plantades a la localitat.

Història Completa

Josep Mezquita va nàixer l’any 31. Llaurador, fill de llauradors del poble, es manté actiu cultivant fruitals i hortalisses a la Marjal. Parla de la transformació del terme, dels temps en què del poble per amunt tot eren garroferals i olivars i com van anar traent els horts i fent s’escampaven els tarongers. Parla de la troballa de la Clemenules, de la que va ser testimoni i part activa en la seua difusió, des de Tarragona a Múrcia. Recorda els assajos per trobar alternatives a la taronja, per evitar així les gelades: pereres, pruneres, albercoquers, i el fracàs de tots ells. També es refereix a la decadència de l’arròs, pels baixos preus, i com va anar amarjalant-se per plantar horts. Parla de la Guerra l’any 36, la gelada del 46 i la del 56, i de com temien una nova desgràcia el 66 que ja no va arribar.

Recorda quan hi havia mercat a diari, dels productes locals de la marjal. I com a la guerra es van arrancar els tarongers per poder sembrar-se i evitar la fam. Se sembrava blat, panís i moniatos, però també arròs, fesols, creïlles i tot tipus d’hortalisses. Va haver més fam a Vila-real i a Borriana que a Nules. La Fiscalia feia terror aquells anys, emportant-se el tant per cent de les collites. Conta que el governador de Castelló va fer el camp de futbol del Castàlia de les denúncies de la Fiscalia.

Josep Mezquita Faucha, troballa de la varietat de la Clemenules.

Detalls de la troballa de la varietat pròpia del territori i de la feina dels llauradors de Nules.

Josep Mezquita Faucha

Josep Mezquita Faucha

1931

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N-1IobScNyg

Entrevistador : Heterotopia el dimecres 29 de juny de 2016

Publicat en

12 jul. 2016

Temàtiques

  • treball agrícola a Nules
  • varietats de mandarina
  • gelaes
  • decadencia de l’arròs de la marjal
  • agricultura de Nules durant la Guerra Civil