Hem ampliat esta publicació i ja podeu llegir i consultar els primers 119 números de Noulas [‘Boletín Mensual de Información Municipal’], a poc a poc anirem penjant tots els que ens siga possible trobar. Hem d’agrair esta col·lecció al personal  de la Biblioteca Municipal de Nules que ens ajuda sempre que pot, i especialment a Carlos Gómez Mechó que va fer un gran treball digitalitzant publicacions més actuals com els programes de festes. Hem organitzat els números de dos maneres per a facilitar la seua consulta:

Primer teniu dos documents corresponents al primer i el segon volums enquadernats a la biblioteca (volum I: 1-46; volum 2: 47-119). Hem respectat esta separació perquè a partir del número 47 el format va canviar i passa de ser quartilla a folio. D’esta manera si algú vol descarregar-los i imprimir-los podrà mantindre el format original amb facilitat. Estos documents, a més, estan pensats per a ser utilitzats com còpies de consulta, fent servir l’eina de búsqueda per paraules. Per a buscar per paraules al document només cal fer clic sobre la imatge i s’obrirà un arxiu PDF. Una vegada obert podeu fer clic en la tecla Control+F (Windows) o en la tecla Command+F (Mac Os) i buscar qualsevol paraula en el contingut dels diferents Noulas escanejats.

D’altra banda, publiquem els Noulas de manera individual acompanyats d’un breu resum de continguts amb la intenció de facilitar la búsqueda per data. Així si voleu consultar una publicació concreta i sabeu en quin número està o en quin mes es va publicar podreu trobar-la amb més facilitat.

Com sempre, la Nulespèdia la construïm entre totes i tots, si teniu diaris antics o altra documentació centrada en Nules o Mascarell podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Així aconseguim que la història del poble siga accessible per a tothom. Podeu fer servir els comentaris, el facebook @nulespedia o el correu electrònic nulespedia@gmail.com.

Per últim, hem inclós tres documents que estan enquadernats entre els Noulas en el primer volum de la biblioteca. Són documents diversos i curiosos que hem volgut mantindre junt als bolletins perquè donen més informació sobre el moment històric en què es publicava.  Podeu trobar-los al final de la publicació i són els següents:

  • Bodas de diamante de la Adoración Nocturna Española, sección Nules, 1896-1971. Fullet informatiu de les activitats dels dies festius, maig de 1971.
  • Bases del Concurso de Pintura y Dibujo en Honor a las Fiestas patronales de San Bartolomé de 1971, amb data de juliol de 1971.
  • Bando anexo al butlletí n. 34 i datat el 10 de novembre de 1971. L’alcalde informa d’una campanya de vacunació obligatòria dels gossos.
  • Nota sobre Fiestas. Una fulla que datem en agost de 1972 per estar enquadernada dins del número 43, d’eixe mes, coincidint amb les Festes Patronals de Sant Bartomeu. En esta nota l’alcalde indica quin serà l’horari dels comerços, adverteix de la il·legalitat de disparar coets sense autorització durant els actes taurins i parla del servei d’autobusos per a la ‘Fiesta de la Playa’.

Noulas [números 1 a 119: 1969 a 1978]

Títol Noulas [números 1 a 119: 1969 a 1978]
Font Publicacions enquadernades a la Biblioteca Municipal de Nules (volums I i II)
Data de l’última actualització Divendres 25 d’octubre de 2019

Noulas compilats per a buscar per paraules

Volum I: números 1-46 (1969-1972)

Fent clic en esta imatge podeu accedir als primers 46 Noulas. Com voreu en les descripcions de continguts, hi ha una estructura bàsica que es repeteix al llarg dels anys. En primer lloc tenim un article en portada que està centrat en alguna qüestió important en eixe moment o que l’editorial vol destacar pel motiu que siga.

En este primer bloc que publiquem estem encara en els anys del franquisme, i és evident en algunes de les seccions que se repeteixen en el Noulas: Delegación de Juventudes, Consejo Local del Movimiento o Secció Femenina, entre d’altres.

Volum II: números 47-119 (1972-1978)

Fent clic en esta imatge podeu accedir al segon volum (números 47 a 119). Com en el cas anterior, hi ha una estructura bàsica que es repeteix: un text en portada de l’editorial, col·laboracions del cronista o d’altres historiadors/res com Rosa Monlleó Peris (1a col·laboració en el n. 62, març 1974), Vicent Felip Sempere (1a col·laboració en el n. 70, desembre 1974) o Joan Vicent Cavaller (1a col·laboració en el n. 88, maig 1976) entre d’altres. Este segon volum té les publicacions dels tres últims anys del franquisme i dels primers moments de la Transició, així i tot, notem que alguns dels apartats clàssics de l’època franquista es mantenen durant alguns mesos: Delegación de Juventudes, Consejo Local del Movimiento o Secció Femenina, etc.

Noulas, números solts

*

*

Noulas 1, febrer 1969

Continguts: 

Saludo, Sesiones municipales, Importante distinción a nuestro alcalde, Consejo local del Movimiento, Delegación de Juventudes, El campo, Voz de la Parroquia, Información cultural, Movimiento demográfico, Agenda de la ciudad.

*

*

Noulas 2, març 1969

Continguts: 

El nombre de “Noulas”, Sesiones municipales, El jefe provincial y el gobernador civil en Nules, Delegación de Juventudes, El campo, Actividad sindical, Movimiento demográfico, Agenda de la ciudad.

*

*

Noulas 3, abril 1969

Continguts: 

Nules, actualidad nacional; Sesiones municipales, Información general, Delegación de Juventudes, Actividad Sindical, El campo, Otras noticias, Movimiento demográfico, Agenda de la ciudad.

*

*

Noulas 4, maig 1969

Continguts: 

Nules – Final de etapa, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Delegación de Juventudes, Información cultural, Información general, El campo, Movimiento demográfico.

*

*

Noulas 5, juny 1969

Continguts: 

El hogar juvenil, un hecho y una esperanza; Ayuntamiento, Bandos, Información general, Información cultural, Agenda de la ciudad.

*

*

Noulas 6, juliol 1969

Continguts: 

Instituto Nacional de Enseñanza Media en Nules, Ayuntamiento, Delegación de Juventudes, Información cultural, Información general.

*

*

Noulas 7, agost 1969

Continguts: 

Ordenanzas del año 1555 de Nules, Ayuntamiento, Bandos, Delegación de Juventudes, Consejo local del Movimiento, El campo, Granja Escuela “Santa María de la Asunción”, Taurinas.

*

*

Noulas 8, setembre 1969

Continguts: 

Defendamos lo nuestro, Ayuntamiento, Bando, Feria, Información cultural, Instituto nacional de Enseñanza Media de Nules, Curso Escolar, Información general, El campo.

*

*

Noulas 9, octubre 1969

Continguts: 

XIX Feria-Exposición y demostración de maquinaria agrícola, Ayuntamiento, Bandos, Delegación comarcal de Sindicatos, Mutualidad nacional agraria, Granja Escuela “Santa María de la Asunción”, Información general, El campo.

*

*

Noulas 10, novembre 1969

Continguts: 

Nuestro Instituto de Enseñanza Media, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Sección femenina del Movimiento, Delegación de Juventudes, Asociación cabezas de familia, Servicio de extensión agraria, Información general, Banda artística nulense.

*

*

Noulas 11, desembre1969

Continguts: 

Homenaje a la vejez, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Información general, Información cultural, El campo.

*

*

Noulas 12, gener 1970

Continguts: 

Feliz año nuevo, Ayuntamiento, Delegación de Juventudes, Sección Femenina, Delegación comarcal de Sindicatos, Información general, El campo.

*

*

Noulas 13, febrer 1970

Continguts: 

La Insignia de la Hermandad de la Primera bandera valenciana, al Alcalde de Nules; Ayuntamiento, Delegación de Juventudes, Sección Femenina, Delegación comarcal de Sindicatos, Información general, Información cultural, El campo.

*

*

Noulas 14, març 1970

Continguts: 

Trece años de alcalde, Ayuntamiento, Sección Femenina, Hermandad de Labradores, Información general, Información cultural.

*

*

Noulas 15, abril 1970

Continguts: 

D. Marco Antonio Ortí Ballester, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Delegación de Juventudes, Delegación comarcal de Sindicatos, Información general, Servicio de extensión agraria.

*

*

Noulas 16, maig 1970

Continguts: 

Juventud y deporte, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, El campo, Información general.

*

*

Noulas 17, juny 1970

Continguts: 

Don Gilaberto Centelles, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Sección Femenina, Delegación de Juventudes, Información general, Fiestas de San Juan, Servicio de coches a la playa de Nules.

*

*

Noulas 18, juliol 1970

Continguts: 

Importante inauguración (nuevos locales de la Cooperativa agrícola San José, de Nules), Ayuntamiento, Sección Femenina, Homenaje al Magisterio, Fiesta de la Banderita, Información general, XVIII Juegos Florales, Proclamación de la Reina del Foc 1970.

*

*

Noulas 19, agost 1970

Continguts: 

La playa de Nules, Ayuntamiento, Programa de mejoras para el período 1970-75 del Ayuntamiento de Nules, Plan quinquenal 1970-75 de la Hermandad Sindical de Labradores, Consejo local del Movimiento, Conmemoración 18 de julio, Sección Femenina, Deportivas, Información general, Avisos y comunicados.

*

*

Noulas 20, setembre 1970

Continguts: 

Nueva imagen de San Bartolomé, Ayuntamiento, Revista militar, Comandancia Militar de Marina, Sección Femenina, Delegación de Juventudes, Información general, Playa de Nules, Fiestas Arrabal de San Joaquín, XX Feria exposición y demostración de maquinaria agrícola adaptada al cultivo del naranjo y otros cultivos.

*

*

Noulas 21, octubre 1970

Continguts: 

XX Feria-Exposición de maquinaria agrícola, Ayuntamiento, Consejo local del Movimiento, Sección Femenina, I Concurso de destreza en el manejo de motocultores, Fiestas de San Joaquín, Información general.

*

*

Noulas 22, novembre 1970

Continguts: 

La imagen de la Virgen de la Soledad, Ayuntamiento, Bandos, Disposiciones generales, Consejo local del Movimiento, Fiestas patronales, Hermandad Sindical de Labradores, Información general.

*

*

Noulas 23, desembre 1970

Continguts: 

Padre Asensio Nebot Clofent, Ayuntamiento, Elecciones, Funeral en sufragio de José Antonio, Visita importante (el jefe de la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura, la directora del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y la secretaria del mismo centro); El Dr. D. José Pont y Gol, arzobispo de Tarragona; Información general.

*

*

Noulas 24, gener 1971

Continguts: 

Nules por la paz, Ayuntamiento, Importante condecoración otorgada a nuestro alcalde, Sección Femenina del Movimiento, Visita del presidente de la Audiencia Territorial, Remesa de libros para la Biblioteca Pública Municipal, Información general, Inauguración del Curso de Aprendizaje Agrario, Delegación de Juventudes.

*

*

Noulas 25, febrer 1971

Continguts: 

Nuevos concejales, Ayuntamiento, Documento Nacional de Identidad, Aviso importante, Información general, Información cultural.

*

*

Noulas 26, març 1971

Continguts: 

Consejo local del Movimiento, Ayuntamiento, Aviso, Consejo local del Movimiento, Delegación comarcal de Sindicatos, Entrega de la primera medalla de oro del Caudillo, Importantes declaraciones del Delegado provincial de Sindicatos, IV Asamblea de Excombatientes Falangistas en Nules, Información general.

*

*

Noulas 27, abril 1971

Continguts: 

Missió i Miracle de Sant Vicent Ferrer a Nules (primer article en valencià), Ayuntamiento, Bando, Salario mínimo, Consejo local del Movimiento, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Elecciones provinciales, Información general.

*

*

Noulas 28, maig 1971

Continguts: 

1896-1971 Bodas de Diamante de la Adoración Nocturna de la Sección de Nules, Ayuntamiento, Nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Consejo local del Movimiento, Delegación comarcal de Sindicatos, Condecoración a un nulense, Cátedra deportiva, Información general.

*

*

Noulas 29, juny 1971

Continguts: 

1896-1971 Bodas de Diamante de la Adoración Nocturna de Nules, Ayuntamiento, Aviso, Servicio de coches a la playa, Importante acto político (acto de orientación política), Nuevo delegado provincial de Educación y Ciencia, Delegación comarcal de Sindicatos, Instituto Nacional de Previsión, Información general.

*

*

Noulas 30, juliol 1971

Continguts: 

Cruz Roja, Ayuntamiento, Delegación de Juventudes, Fiestas de San Juan, Circular del Gobierno Civil, Delegación comarcal de Sindicatos, Fallecimiento del Rvdo. D. Melchor Boix Rambla, Información general.

*

*

Noulas 31, agost 1971

Continguts: 

Conmemoración del 18 de julio, Ayuntamiento, Nuevo presidente de la Diputación provincial, Jefatura local del Movimiento, Delegación comarcal de Sindicatos, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Servicio de Extensión Agraria, Delegación de Juventudes.

*

*

Noulas 32, setembre 1971

Continguts: 

Dimisión (alcalde), Ayuntamiento, Nota informativa, Educación General Básica, Junta municipal de Enseñanza Primaria, Aviso, Fiestas de San Bartolomé, Actuación ejemplar (ante incendio forestal cercano al término de Artana), Homenaje a dos nulenses, Instituto Nacional de Enseñanza Media de Nules, Servicio de Extensión Agraria, Casa de Cultura, Delegación de Juventudes.

*

*

Noulas 33, octubre 1971

Continguts: 

De Feria de Ganados a Exposición de Maquinaria Agrícola, Ayuntamiento, Notas de información, Anuncio, Instituto de Enseñanza Media de Nules, Granja Escuela de la Sección Femenina, Campeonato regional de Tiro al pichón, Medalla de oro en atletismo para una nulense, Casa de la Cultura, Servicio de Extensión Agraria, Delegación de Juventudes.

*

*

Noulas 34, novembre 1971

Continguts: 

Saludo del Señor Alcalde, Ayuntamiento, Notas de Información, Datos biográficos del nuevo alcalde (Vicente Molés Herrero), Jefatura local del Movimiento, Organización Juvenil, Casa de la Cultura, Información general, Cooperativa agrícola San José, I Trofeo Internacional de Atletismo “Pilar Primo de Rivera”, Delegación comarcal de la Organización Sindical, Cartas a un amigo.

*

*

Noulas 35, desembre 1971

Continguts: 

Nules muy noble, Ayuntamiento, Jefatura local del Movimiento, Inauguración de la Central automática del servicio telefónico, Casa de la Cultura, Cooperativa Agrícola San José, Un hijo de Nules nuevo ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, Notas Sueltas, Delegación local de la Juventud, Deportes, Retorno de Paco Margalet y Alberto al teatro, Servicio de Extensión Agraria, Pies tolerantes en Agrios.

*

*

Noulas 36, gener 1972

Continguts: 

Un año comienza, Ayuntamiento, Notas de información, Delegación local de Juventud, Sección Femenina, Casa de Cultura, Información general, Notas sueltas, Cooperativa de Crédito Caja Rural San José, Colaboraciones: promoción turística de la playa, Notas históricas: Nules y la enseñanza en el siglo XVII.

*

*

Noulas 37, febrer 1972

Continguts: 

Un paso más, Ayuntamiento, Inauguración de los nuevos locales de los servicios de Cítricos en la Estación de Nules, Nombramientos, Organización Sindical, Don José María Cases Deordal nuevo Obispo de Segorbe-Castellón, Instituto Nacional de Previsión, Delegación local de Juventud, Sección Femenina, Servicio de Extensión Agraria, Casa de Cultura, Notas sueltas.

*

*

Noulas 38, març 1972

Continguts: 

La Iglesia de la Sangre, Ayuntamiento, Instituto de Enseñanza Media, Notas de información, Notas de información, Notas sueltas, Organización Sindical, Hermandad de Labradores, Notas históricas: relación de los marqueses que rigieron Nules desde su fundación hasta principios del s. XIX.

*

*

Noulas 39, abril 1972

Continguts: 

Promoción del turismo en Nules, Ayuntamiento, Notas de información, Delegación local de la Juventud, Casa de Cultura, Clausura del curso de fontanería del P.P.O.; Organización Sindical, Instituto Nacional de Previsión, Concurso provincial de colombicultura de Nules, Notas sueltas, Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.).

*

*

Noulas 40, maig 1972

Continguts: 

La Capilla de Ntra. Patrona la Virgen de la Soledad: su restauración, Ayuntamiento, Instituto Nacional de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”, Jefatura local del Movimiento, Centro de Iniciativas y Turismo, Servicio de Extensión Agraria, Noulas presente en un acto organizado por la Asoc. de Cabezas de Familia de la ciudad de Puzol, Organización Sindical, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Delegación local de la Juventud, XX Juegos Florales organizados por la Comisión de Fiestas de San Juan 1972, Casa de Cultura, Sección Femenina, Notas sueltas, Restauración de la Capilla de la Virgen de la Soledad.

*

*

Noulas 41, juny 1972

Continguts: 

El C.I.T. crea nuevos horizontes, Ayuntamiento, Servicio de coches a la playa de Nules, Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”, Organización Sindical, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Organización Juvenil, Cooperativa Agrícola San José, Revista Crisol, Notas sueltas, Proclamación de la Reina del Foc 1972: Fiestas de San Juan, Casa de Cultura, Servicio de Extensión Agraria, Colaboraciones: “Las hogueras”.

*

*

Noulas 42, juliol 1972

Continguts: 

Aprobación del Plan de Ordenación de la playa de Nules, Ayuntamiento: sesiones, de Fiestas; En los X Torneos de Clubs Medina nuestra paisana Julia Pastor Franch ha conseguido dos Medallas de Oro y una de Bronce, Servicio de Extensión Agraria, Jefatura del Movimiento, Organización Sindical, Cooperativa Agrícola San José, Casa de Cultura, Notas sueltas: Fiestas de San Juan, Fiestas Patronales; Colaboraciones: Pedro Just Lloréns Fundador de los Conventos de Nules.

*

*

Noulas 43, agost 1972

Continguts: 

Fiestas Patronales: síntesis histórica, Ayuntamiento, Notas sobre Fiestas, Sección Femenina, Casa de Cultura, Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, Notas sueltas: Documento de la Donación del Rey Don Jaime I a Guillermo Ramón de Moncada del Castillo y Villa y lugares de Nules (Carta Puebla de Nules, según opinión de algunos historiadores).

*

*

Noulas 44, setembre 1972

Continguts: 

Ecos de nuestras Fiestas, Ayuntamiento, Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”, Notas de información, Servicio de Extensión Agraria, Organización Sindical, Notas sueltas: Nueva Junta Directiva del C.F. Nules, Cuestación Lucha contra el Cáncer, El Centro Excursionista de Valencia ha nombrado Socio de Honor a un hijo de Nules.

*

*

Noulas 45, octubre 1972

Continguts: 

Nuestra Feria, Ayuntamiento: Quintas, Comisión municipal del Censo agrario, Patrón municipal de habitantes; Casa de Cultura, Organización Sindical, Instituto Nacional de Previsión, Servicio de Extensión Agraria, I Feria del Libro en esta localidad, Teatro, Notas de información: Campaña nacional de vacunación contra la “poliomelitis”, difteria, tétanos y tosferina; Delegación local de la Juventud, Campaña de campamentos, Notas sueltas.

*

*

Noulas 46, novembre 1972

Continguts: 

El Jefe provincial y Gobernador civil entregó los títulos de 104 viviendas a familias de productores nulenses, Ayuntamiento, Comisión municipal del Censo agrario, Zona azul, Licencias de obras, Organización Sindical, Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, Cursos Formativos de descanso Año 1972-Campaña otoño, Curso de Promoción Cooperativa, Viviendas, Servicio de Extensión Agraria, SCUDE (Sociedad Cultural Deportiva) informa, Casa de Cultura, Junta local de la Asoc. española de Lucha contra el Cáncer, Agenda de la Villa, Notas de información, Revista Crisol, Precipitaciones lluvias, Teatro, Deportivas, Ajedrez.

*

*

Noulas 47, desembre 1972

Continguts: 

La educación, un problema común; Ayuntamiento: notas municipales, organización sindical: nombramientos, nulenses que triunfan (campeonatos nacionlaes deportivos de la armada en el ferrol del caudillo, crucero del conjunto “spirit’s” por aguas del Mediterráneo y el Mar Negro); casa de cultura; Cooperativa agrícola San José; Instituto Nacional de Previsión: convocatoria concurso de premios a la natalidad para el año 1973; Delegación local de la juventud; teatro; agenda de la villa.

*

*

Noulas 48, gener 1973

Continguts: 

Una singladura más; Ayuntamiento: sesiones; Organización sindical: Viviendas “José Solis”; Delegación Local del Juventud; Cruz Roja, campaña pro-damnificados Managua; Cooperativa Caja Rural San José; Culturales: Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”, Revista hablada “Crisol”, Vidal Serrulla y otros pintores exponen en la Casa de la Cultura; Cooperativa Agrícola San José; Deportes; Sección Femenina; Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 49, febrer 1973

Continguts:

Tribuna abierta: Influencia de las Cooperativas en la vida económica y social de Nules; Ayuntamiento; Nuevo delegado provincial de Educación y Ciencia; Organización sindical; Cruz Roja: campaña pro-damnificados de Managua; Instituto Nacional de Previsión: liquidación de la cuota sindical a partir del 1º de enero de 1973; Organizaciones del Movimiento: Sección Femenina, Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Deportes: ajedrez, C.F. Nules; Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 50, març 1973

Continguts: 

“El Fort” del Arrabal; Ayuntamiento; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Sección Femenina, Delegación Local de la Juventud; Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.); Deportes; Agenda de la Villa: incluo dos notes informatives extra (“Rasgo de honradez” i “Matrícula de alumnos libres”); Culturales (Casa de Cultura); Musicales; Horario de trenes y autobuses con parada oficial en Nules.

*

*

Noulas 51, abril 1973

Continguts: 

Tribuna abierta: Psicología y motores de riego; Ayuntamiento; Organización sindical: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.); Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 52, maig 1973

Continguts: 

Editorial: Progreso y circulación; Ayuntamiento; Culturales (Casa de Cultura); Musicales; Campaña Nacional de Lucha Antirrábica; Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).


*

*

Noulas 53, juny 1973

Continguts: 

Editorial: Agricultura e industrialización; Ayuntamiento: de fiestas; Servicio de coches a la playa de Nules; Organización sindical: Clausura de Curo de P.P.O; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud, Colegio Nuestra Señora de la Consolación; Culturales (Casa de Cultura); Agenda de la Villa; Nuevo horario de los “Autobuses Vallduxense, S.A.” con parada oficial en Nules.

*

*

Noulas 54, juliol 1973

Continguts: 

Un centro de Capacitación Agraria en Nules; Ayuntamiento; Bando; Nota de la Alcaldía; Organizaciones del Movimiento: Organización Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.); Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 55, agost 1973

Continguts: 

Turismo y civismo; Ayuntamiento; Nueva licenciada; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Agenda de la Villa; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 56, setembre 1973

Continguts: 

Editorial: La Educación General Básica; Ayuntamiento; Instituto Nacional de Enseñanaza Media; Colegio Nuestra Señora de la Consolación; De fiestas; Constitución de la Comunidad de Regantes del Riego de Fortuna; Agenda de la Villa; Deportes: ajedrez, ciclismo, tenis, fútbol; Información: Proyecto del Plan Especial de la Playa, ordenanzas de construcción (este apartat té continuïtat en els números: 48, 49, 51, 52, 54, 55 i 56).

*

*

Noulas 57, octubre 1973

Continguts: 

Evolución y progreso de nuestra estación de ferrocarril; Ayuntamiento: Reemplazos (servei militar obligatori), Exacciones municipales, Elecciones municipales; De fiestas; Organizaciones del Movimiento; Delegación Local de la Juventud; Organización Sindical; Instituto Nacional de Previsión: Convocatoria del concurso de premios de Promoción familiar para el años 1974; Nulenses que triunfan; Culturales (Casa de Cultura); Deportes: natación, tenis, fútbol; Agenda de la Villa.

*

*

Noulas 58, novembre 1973

Continguts: 

Editorial: Elecciones a concejales; Ayuntamiento: Remplazo de 1973 (servei militar obligatori), Documento Nacional de Identidad; Anunci de les eleccions municipals amb data  horari; Candidatos presentados para las Elecciones de Concejales por orden alfabético; Candidatos presentados para las Elecciones a Consejeros locales del Movimiento; Instituto Nacional de Enseñanza Media; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento; Cooperativa de Crédito Caja Rural San José; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Cruz Roja: campaña pro-damnificados de las inundaciones del sureste de España; Instituto Nacional de Previsión: Convocatoria concurso de premios a la natalidad para el año 1974; Agenda de la Villa; Horario de trenes de viajeros con parada oficial en la estación de Nules.

*

*

Noulas 59, desembre 1973

Continguts: 

Colaboraciones: Un mundo poco conocido (sobre les persones amb diversitat funcional i la Fraternidad Católica); Ayuntamiento: Beneficiencia Municipal; Elecciones; Organizaciones del Movimiento: Jefatura Local del Movimiento; Delegación Local de la Juventud; Organización Sindical; Nota sobre entierros (canvis en la normativa); Culturales (Casa de Cultura); Cooperativa de Crédito y Caja Rural San José; Cruz Roja: Cursillo de socorrismo.

*

*

Noulas 60, gener 1974

Continguts: 

Nulense ilustre (possessió com acadèmic de Don Enrique Giner Canet); Ayuntamiento: Exacciones municipales, Empadronamiento, Recogida de basuras; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Cruz Roja (actes Immaculada Concepció); Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Asociación Española de Amas de Casa (fundació); Cursillo de Promoción Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Deportes.


*

*

Noulas 61, febrer 1974

Continguts: 

El Templo de la Virgen de la Soledad de Nules y su restauración; Ayuntamiento: Constitución del Nuevo Ayuntamiento; Carta demanant donatius per a la Capella de la Soledat; Organizaciones del Movimiento: Jefatura local del Movimiento; Delegación Local de la Juventud; Sección Femenina; Organización Sindical: Cursillo de Promoción Sindical; Comunidad de Regantes de la Marjaleria;Culturales (Casa de Cultura); Deportes.


*

*

Noulas 62, març 1974

Continguts: 

Un estudio sociológico de Nules; Ayuntamiento: Quintas; Organizaciones del Movimiento: Delegación local de la Juventud; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Organización Sindical; Musicales (concert Banda Artística Nulense); Culturales (Casa de Cultura); Nulenses que triunfan (inventor); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 63, abril 1974

Continguts: 

Día del Deporte; Ayuntamiento: Sesiones; Las cuentas, claras (sobre la restauració de la capella de la Soledat, aportacions carrer per carrer); Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud (carrera de motocultors); Organización Sindical; Coop. de Crédito Caja Rural San José; Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 64, maig 1974

Continguts: 

Colaboraciones. Juventud de ayer y de hoy; Ayuntamiento; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Anecdotario de un nulense; Bases concurso de pintura; Colombicultura; Cruz Roja; Culturales (Casa de Cultura); Organización Sindical; “El pensamiento y el hombre” (poema); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 65, juny 1974

Continguts: 

Nules sede de la celebración mundial de la Cruz Roja; Ayuntamiento; Importante mejora (per al trasllat de cadàvers); Aviso; Cruz Roja; XL aniversario de los Quintos de 1934; Servicio de Extensión Agraria; Deportes; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Organizaciones del Movimiento: Organización sindical; Entrega Cruz Azul de Plata.


*

*

Noulas 66, juliol 1974

Continguts: 

Editorial: Inquietudes; Ayuntamiento; Culturales (Casa de Cultura); Asociación de las Amas de Casa; Deportes; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud y de la Sección Femenina; Agenda de la Villa; Modificaciones Horario oficial de trenes.


*

*

Noulas 67, agost 1974

Continguts: 

El fútbol y su fenomenología; Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Jefatura local; F.C. Nules; Deportes; Nulenses que triunfan; Recuerdos de ayer (vespra de Sant Joan); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 68, setembre 1974

Continguts: 

Editorial: Altruismo y caridad; Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Agrícolas; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Recuerdos de ayer (festes patronals 1944; lliurament Regiones Devastadas); Fiestas de verano; Fiestas patronales de 1974; El pensamiento y el hombre (poema); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 69, octubre 1974

Continguts: 

Editorial: ¡Nules por la Virgen!; Ayuntamiento; Exacciones municipales; De fiestas: Feria de ganados y exposición de maquinaria agrícola; Culturales (Casa de Cultura); Asociación de Amas de Casa; Rondalla municipal; Organización Sindical; Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos; Instituto Nacional de Previsión (premis promoció familiar); Deportes; Coop. de Crédito (sorteo para el ahorro infantil); Cruz Roja (damnificados huracán Fifi); Noticiario local; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 70, novembre 1974

Continguts: 

Editorial: Pinceladas para la historia (retorn de la Mare de Déu a la seua Capella); Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Instituto Nacional de Previsión (premis a la natalitat); Comunidad de Regantes de Riego de Fortuna; Organización Sindical; De fiestas; Banco de sangre; Obras restauración capilla de la Virgen (comptes); Musicales (Banda Artística Nulense); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 70, desembre 1974

Continguts: 

Editorial: Notas sobre Marco Antonio Ortí Ballester; Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Delegación de la Juventud; Organización Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Coop. de Crédito.


*

*

Noulas 72, gener 1975

Continguts: 

Editorial: La Aduana en nuestra Estación; Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Organización Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Cruz Roja; Coop. de Crédito; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 73, febrer 1975

Continguts: 

Editorial: Notas sacadas “de les Mans de Consell” sobre las Fiestas de Nules; Perros vagabundos; Ayuntamiento; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Organización Sindical; Comunidad de Regantes de la Marjalería; Banco de sangre; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 74, març 1975

Continguts: 

Superarse; Ayuntamiento; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Organización Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Inauguración de los Servicios de Inspección de Aduana; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Organización Juvenil; Musicales; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 75, abril 1975

Continguts: 

Asamblea comarcal del distrito de Nules; Ayuntamiento; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Organización Juvenil; Culturales (Casa de Cultura); Día Forestal Mundial; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 76, maig 1975

Continguts: 

Clausura de la Asamblea Comarcal de Consejos Locales del Movimiento; Editorial: El nuevo bachillerato; Ayuntamiento: Agradecimiento; Nota importante (deslinde de la zona marítimo-terrestre); Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Sección Femenina; Cruz Roja; Culturales (Casa de Cultura); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 77, juny 1975

Continguts: 

Editorial: Llamada; Ayuntamiento; Playa; Organización Sindical; Instituto de Enseñanza Media “Francisco Beltrán”; Cómo utilizar las cabinas telefónicas; Agenda de la Villa; Organizaciones del Movimiento: Delegación local y Delegación provincial de la juventud (campaments).


*

*

Noulas 78, juliol 1975

Continguts: 

Un pueblo en marcha; Ayuntamiento; Enseñanza; Instituto de Enseñanza Media; Reina de la Villa, 1975; Servicio de Extensión Agraria; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Teatro; Cruz Roja; Musicales; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 79, agost 1975

Continguts: 

Notas históricas sobre L’Estany de la Villa de Nules; Ayuntamiento; De fiestas; Organización Sindical; Campaña de la Vendimia a Francia; Instituto Nacional de Previsión; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 80, setembre 1975

Continguts: 

¿Una santa de Nules? Exhumación de sus restos mortales en Valencia; Ayuntamiento; Importante Subvención al Ayuntamiento; De fiestas; Servicios en la Playa; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud y Sección Femenina; Culturales (Casa de Cultura); Teatro; Instituto Nacional de Previsión; Deportes; Cruz Roja; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 81, octubre 1975

Continguts: 

Editorial: Síntesis histórica de nuestros Juegos Florales; Ayuntamiento; Recaudación; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud y Sección Femenina; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 82, novembre 1975

Continguts: 

Nuestra residencia; Ayuntamiento; Asociación Residencia de Ancianos “Virgen de la Soledad”; Tencas en aguas de “L’Estany”;Comunidad de Regantes riego de fortuna;Culturales (Casa de Cultura); Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Cruz Roja; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 83, desembre 1975

Continguts: 

Editorial: Nules unido en el recuerdo y la confianza; Testamento político de Francisco Franco; Ayuntamiento; Funeral en sufragio de Francisco Franco; Misa del Espíritu Santo para pedir gracias por la proclamación de Juan Carlos I; Asociación Residencia de Ancianos “Virgen de la Soledad”; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Importantes mejoras realizadas en el Matadero Municipal; Deportes; Instituto Nacional de Previsión; Cooperativa de Crédito – Caja Rural San José; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 84, gener 1976

Continguts: 

Un año finaliza y otro nace para la historia; Ayuntamiento; Asociación «Residencia Ancianos Virgen de la Soledad»; Cruz Roja; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Actividades de navidad; Culturales (Casa de Cultura); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 85, febrer 1976

Continguts: 

Campaña contra el hambre; Ayuntamiento; Entrega de un Busto para la Casa de Cultura; Organización Sindical; Comunidad de Regantes Riego de Fortuna; Pérdida; Culturales (Casa de Cultura); Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Banco de sangre.


*

*

Noulas 86, març 1976

Continguts: 

Ciclismo: El día 6 de mayo, Nules Final de Etapa de la Vuelta Ciclista a España; Ayuntamiento; Condecoración a un agricultor nulense; Culturales (Casa de Cultura); Cruz Roja; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 87, abril 1976

Continguts: 

La Música y la Cultura; Ayuntamiento; Sobre Distintivos del Impuesto de Circulación; Organización Sindical; Nuestro paisano D. Ricardo Gimeno Peris, nuevo Veterinario Titular; Cruz Roja; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Organizaciones del Movimiento; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 88, gener 1976

Continguts: 

En torno a “AD NOVLAS”; Ayuntamiento; Premio nacional «san Isidro 1976» a nuestra Hermandad de Labradores y Ganaderos; Organización Sindical; Culturales (Casa de Cultura); Cruz Roja; Organizaciones del Movimiento; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 89, juny 1976

Continguts: 

Intensa y activa jornada del Gobernador Civil en nuestra Villa; Ayuntamiento; Organización Sindical; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Instituto Nacional de Previsión; Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 90, juliol 1976

Continguts: 

Juventud, primavera de la vida; Ayuntamiento; Don JUAN BTA. CABANELL FUSTER, Juez Comarcal Sustituto; Organización Sindical; Comunidad de Regantes de la Marjalería o Riego de Fortuna; Organizaciones del Movimiento; Instituto Nacional de Previsión; Mas Donativos para la Residencia de Ancianos «VIRGEN DE LA SOLEDAD»; Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.); Organización Sindical; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 91, agost 1976

Continguts: 

“Que en Terme del Castell de Nules haja carregador”; Ayuntamiento; De fiestas; Residencia de Ancianos “Virgen de la Soledad”; Instituto Nacional de Enseñanza Media “Francisco Beltran”; Organizaciones del Movimiento; Organización Sindical; Nuevos licenciados; Nuevo horario de trenes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 92, setembre 1976

Continguts: 

“La Cruz Roja del Mar y el salvamento”; Ayuntamiento; Feria de Ganados y Exposición de Maquinaria Agrícola; Exacciones Municipales;Nota: Servicios municipales; De fiestas; Culturales; Organizaciones del Movimiento; Curso de Contabilidad del P. P. O.; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 93, octubre 1976

Continguts: 

1er Centenario de la Fundación de la Archicofradía Hijas de María y Santa Teresa – Teresianas – en la Parroquia de Nules; Ayuntamiento; Quintas; Reservistas; Instituto Nacional de Previsión (premis de promoció familiar); Organizaciones del Movimiento: Delegación local de Juventud; Sección Femenina; Organización Sindical; Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 94, novembre 1976

Continguts: 

Editorial: Bodas de Oro 1926 – 1976 (de la Coop. Agrícola i Caixa Rural S. Josep); Ayuntamiento; Reservistas; Subasta de la guardería Infantil; Instituto Nacional de Previsión (premis a la natalitat); Organización Sindical; Centro de Iniciativas y Turismo (C.I.T.); Delegación Local de la Juventud; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 95, desembre 1976

Continguts: 

Visita Real; Crónica de una gran efeméride; Ayuntamiento; Apertura de Curso y Homenaje; Aviso importante;Gratitud del alcalde; Gesto de Amor a la Patria Chica;Culturales; Guardería infantil; Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Organización Sindical; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 96, gener 1977

Continguts: 

Felipe II, y su primera estancia en Nules; Ayuntamiento; Nuevo licenciado; Instituto Nacional de Previsión; Agrícolas;Organizaciones del Movimiento: Delegación Local de la Juventud; Culturales (Casa de Cultura); Cruz Roja; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 94, febrer 1977

Continguts: 

Notas sobre los orígenes de la Villa de Nules; Ayuntamiento; Culturales (Casa de Cultura); Organización Sindical; Residencia de Ancianos “Virgen de la Soledad”; Aviso importante (venta de finques de dos herències); Obras (finalitzades obres en espigons); Deportes; Asociación de Amas de Casa; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 98, març 1977

Continguts: 

Editorial: Homenaje a nuestros mayores; Ayuntamiento; Nombramientos; Organización Sindical; Servicio de Extensión Agraria; Sindicato de Riegos; SEAF – P.P.O.; Culturales (Casa de Cultura); Delegación Local de la Juventud; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 99, abril 1977

Continguts: 

“Mens sana in corpore sano”; Ayuntamiento; Evolución Histórica de los Terrenos y Cultivos de Nules; Aviso: colocación de cebos envenenados; Hermandad de Labradores; Delegación Comarcal de Sindicatos; Deportes; Delegación Local de la Juventud; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 100, maig 1977

Continguts: 

Editorial: “Se hace camino al andar”; Ayuntamiento; Obras municipales; Vacunación Antirrabica; Instituta Nacianal de Previsión; Cese por Jubilación Reglamentaria de Don Jesús Garcia Pérez; Elecciones Generales; Servicio de Extensión Agraria; Nuevo Doctor Ingeniero Agrónomo; Culturales; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 101, juny 1977

Continguts: 

Editorial: Crónica de Alemania (la Banda Artística Nulense en Kehl); Ayuntamiento; Servicio de empleo y acción formativa; Hermandad de Labradores; Asociación de Donantes Altruistas de Sangre de la Cruz Roja; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Evolución Histórica de la Población, Terrenos y Cultivos de Nules.


*

*

Noulas 102, juliol 1977

Continguts: 

Semana de la Juventud 1977; Ayuntamiento; Notas sobre fiestas; Últimas noticias; Colegio Nacional Mixto «Lope de Vega»; Servicio de Extensión Agraria; La Vilavella; Cruz Roja; Delegación Local de la Juventud; Organizaciones Juvenil Española; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 103, agost 1977

Continguts: 

Pinceladas históricas de nuestras fiestas patronales; Ayuntamiento; Inauguraciones; Nuestra historia…; Archivo Parroquial; Cámara Agraria; Corresponsalía de Previsión; Nuevo Ingeniero Técnico Agrícola; Nuevo Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 104, setembre 1977

Continguts: 

Editorial: Obras son amores; Ayuntamiento; Visita a Madrid; Culturales (Casa de Cultura); Nulenses que Triunfan; Nuevo Ingeniero de Caminos, Puertos y Canales; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 105, octubre 1977

Continguts: 

“El Pedrisco es una pesadilla”; Ayuntamiento; De fiestas; Residencia “Virgen de la Soledad”; Aviso Importante (reservistes); Instituto Nacional de Previsión; VI Exposición Provincial Filatélica; A. S. V. A. T.: mutualismo laboral; Guardería Infantil; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 106, novembre 1977

Continguts: 

Colocación de la Primera Piedra de nuestra Residencia de Ancianos; Ayuntamiento; Quintas; Recaudación; Residencia de Ancianos: aviso a los constructores; Culturales (Casa de Cultura); Nueva Licenciada en Filología Moderna; IV Exposición Provincial Filatélica; Agrícolas: la mosca blanca; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 107, desembre 1977

Continguts: 

Modificaciones en el Plan de Urbanismo (sobre altures màximes i mínimes); Ayuntamiento; Cámara Agraria Local: precios de los plantones, subvencionespara revestimiento de acequias de la Comunidad de Regantes de riego de fortuna; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 108, gener 1978

Continguts: 

A la memoria de un Convento; Ayuntamiento; Nuevo Grupo Escolar; Culturales; A Nules (poema d’Enrique Giner); Servicio de empleo y acción formativa; Agrícolas: las cochinillas de los agrios; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 109, febrer 1978

Continguts: 

La Ciencia aplicada a la Agricultura; Ayuntamiento; Culturales (Casa de Cultura); Musicales;Comunidad de Regantes de la Marjalería o Riego de Fortuna; Nuevo Sacerdote; Calendarios laborales; Sindicato de Riegos; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 110, març 1978

Continguts: 

Editorial: Nules sede del II Certamen Regional de Bandas de Música; Ayuntamiento; Solidaridad;Residencia de Ancianos «VIRGEN DE LA SOLEDAD»;Servicio del Mutualismo Laboral; Contribuciones Especiales (construcció espigons); Nuevos Servicios de Vigilancia de la GUARDIA CIVIL; Padrón Municipal de Habitantes; Recaudación; Deportes; Cámara Agraria Local; Infraestructura Sanitaria de nuestra Playa; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 111, abril 1978

Continguts: 

Hallazgo del Acta de Bautismo de Marc Antoni Ortí; La marcha hacia la Constitución de la Comunidad de Regantes de la Cota 60 del Río Mijares; Nuestro Término Municipal Zona Catastrófica; Paso Subterráneo de Peatones en el Camino Nuevo; Ayuntamiento; Elecciones a Cámaras Agrarias; Cámara Agraria Local; Homenaje Póstumo a José Ramón Lafuente Muñoz; Cooperativa de Crédito – Caja Rural San José; Culturales (Casa de Cultura); Deportes; Inauguración del Nuevo Local Social del Centro Recreativo Cultural; Tiro de Pichón a Beneficio de la Cruz Rola Local; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 112, maig 1978

Continguts: 

Próximas Elecciones en las Cámaras Agrarias; Ayuntamiento; Sensacional Concierto de Nuestra Banda de Música; Nota de la Jefatura local de sanidad (vacunacions); Camara Agraria Local; Nota de la Inspección Municipal Veterinaria; Cruz Roja; De fiestas (jocs florals); Censo Electoral; Residencia de Ancianos -“Virgen de la Soledad”; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 113, juny 1978

Continguts: 

Residencia de Ancianos; Ayuntamiento; De fiestas; Nota de la Jefatura Local de Sanidad; Cámara Agraria Local (eleccions); Semana de la Juventud; Nuestro Paisano D. Alfredo Percar Bigorra Delegado de Obras Públicas en Almería; Lucha Biológica contra Insectos Parásitos de los Naranjos; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 114, juliol 1978

Continguts: 

Visita Oficial de nuestro Gobernador Civil; Ayuntamiento; De fiestas; Bodas de Plata de nuestros Juegos Florales; Obras y servicios; Servicio Telefónico en la Playa; Residencia de Ancianos «Virgen de la Soledad»; Don Vicente Molés Viciedo, Juez de Distrito Sustituto de Nules; Nota de la Jefatura local de sanidad (vacunes); Lucha Biológica contra Insectos Parásitos de los Naranjos; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 115, agost 1978

Continguts: 

Notes sobre la etnografía religiosa de la vila de Nules (I); Ayuntamiento; Urbanismo; De fiestas; Obras y servicios; Residencia de Ancianos «Virgen de la Soledad»; Nulenses que han terminado sus estudios; El cooperativismo; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 116, setembre 1978

Continguts: 

Editorial: Pasaron las Fiestas; Ayuntamiento; Cámara Agraria Local; Culturales (Casa de Cultura); Formación Profesional Hostelera; La Cooperativa S.O.C.I.C.A. ha sido recibida por el Ministro de Trabajo; Junta General de la Comunidad de la Cota 60; Notes sobre la etnografía religiosa de la vila de Nules (II); Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 117, octubre 1978

Continguts: 

Editorial: Nuevo Ambulatorio de Asistencia Sanitaria en nuestra Población; Ayuntamiento; Recaudación; Quintas; Nuestra exposición de ganados y maquinaria agrícola; Nuevo Licenciado en Derecho; Residencia de Ancianos; Crónica negra (incendis forestals); Deportes; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 118, novembre 1978

Continguts: 

XXV Juegos Florales: Conmemoración de sus Bodas de Plata; Ayuntamiento; Cese y Nombramiento; Nota de la Delegación Local de la Salud (vacunes); Granja Escuela Nuestra Señora de la Asunción de Nules; Guardería Infantil; IV Festival de Bandas de Música; Comunidad de Regantes de la Marjalería o Riego de Fortuna; Servicio de Extensión Agraria: Tratamientos Hormonales en Otoño; Agenda de la Villa.


*

*

Noulas 119, desembre 1978

Continguts: 

La Educación, Ciencia de los Padres; (Nota per la llei de premsa); Ayuntamiento; Conmemoración del 1er centenario de la separación de las Aguas del Río Mijares: Programa, y Dates sobre els drets de la vila de Nules a les aigües del Millars; La Residencia en marcha; Movimiento Económico de la Asociación Residencia de Ancianos Virgen de la Soledad; Anuncio; Nota de la Delegación Local de la Salud; Guardería Infantil; Clausura de un Cursillo de Mecánico Reparador de Automóviles; Nulenses que triunfan; Culturales (Casa de Cultura); Cese y nombramiento; Nota del Puesto de la Guardia Civil de Nules; Servicio de Extensión Agraria; Agenda de la Villa.

Documents annexos o relacionats

*

Bodas de diamante de la Adoración Nocturna Española, sección Nules, 1896-1971

Contingut: fullet informatiu de les activitats dels dies festius.

Data: maig de 1971.

*

*
Bases del Concurso de Pintura y Dibujo en Honor a las Fiestas patronales de San Bartolomé de 1971

Contingut: informació sobre el concurs.

Data: juliol de 1971.

*

Bando anexo al boletín n. 34

Contingut: l’alcalde informa d’una campanya de vacunació obligatòria de gossos

Data: 10 de novembre de 1971.

**

Nota sobre Fiestas

Contingut: fulla informativa que datem en agost de 1972 per estar enquadernada dins del número 43, d’eixe mes, coincidint amb les Festes Patronals de Sant Bartomeu. En esta nota l’alcalde indica quin serà l’horari dels comerços, adverteix de la il·legalitat de disparar coets sense autorització durant els actes taurins i parla del servei d’autobusos per a la ‘Fiesta de la Playa’.

Data: l’agost de 1972.

0 Comentaris

Deixa un comentari

Vol unir-se a la discussió?
Volem que participe!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *